Giỏ hàng

Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

- Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của thành viên (gọi là “người khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.
- Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liện quan.
- Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại.
Facebook Instagram Youtube icon Zalo Top