Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website giongcaytrongkinhtecao.vn bao gồm: email,
điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là
các thông tin mà giongcaytrongkinhtecao.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng
ký sử dụng dịch vụ và để giongcaytrongkinhtecao.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng
đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website giongcaytrongkinhtecao.vn, chúng tôi
chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về
số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch
vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách
nhiệm thông báo kịp thời cho webiste giongcaytrongkinhtecao.vn về những hành vi sử
dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ
ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
‒ Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
‒ Gửi hàng hóa theo địa chỉ thành viên mua cung cấp;
‒ Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong
khi đăng ký:
_ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website
giongcaytrongkinhtecao.vn;‒ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt
động giả mạo thành viên;
‒ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ
có liên quan đến giao dịch tại giongcaytrongkinhtecao.vn;
‒ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp
thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm
sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó
của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của
thành viên.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự
thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá
nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của giongcaytrongkinhtecao.vn.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN TOÀN CẦU
Địa chỉ : Thôn Vàng 1, xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Email: giongcaytrongkinhtecao@gmail.com
Điện thoại: 0973401793
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân
của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu
cầugiongcaytrongkinhtecao.vnthực hiện việc này;
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng đến Ban
quản trị của website giongcaytrongkinhtecao.vn.. Khi tiếp nhận những phản hồi này, giongcaytrongkinhtecao.vn .sẽ xác nhận lại
thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ
giongcaytrongkinhtecao.vn. sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của thành viên trên giongcaytrongkinhtecao.vn được
giongcaytrongkinhtecao.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá
nhân của giongcaytrongkinhtecao.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành
viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp
luật có quy định khác;
‒ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông
tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên;
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu
cá nhân thành viên, giongcaytrongkinhtecao.vn. sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho
cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết;
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin
hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên giongcaytrongkinhtecao.vn.
Ban quản lý giongcaytrongkinhtecao.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là
Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ
liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ….,
và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý
giongcaytrongkinhtecao.vn. không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi
khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá
nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Facebook Instagram Youtube icon Zalo Top